Tài khoản

user_avatar
Daisy Trần   

Tham gia từ tháng 12/2019 .

06/2022

Các m thường rơ lưỡi vs miệng cho bé bằng gì ạ và có rơ thường xuyên k? Mình thì rơ bằng cỏ mực rất sạch nhưng thấy mỗi ngày lưỡi bé đều đóng trắng nên cữ rỡ mỗi ngày bằng cỏ mực k biết có tốt k? Mình rơ bằng nước muối sinh lý thì thấy k sạch