Tài khoản

user_avatar
thu tình   

Mang thai 6 tuần.

9 ngày

Các mẹ cho e kinh nghiệm với ạk
E được 7 tuần rồi ạk
Nên ăn gì bổ sung gì vậy các mẹ oie