Tài khoản

user_avatar
Trường Xuân   

Mang thai 23 tuần.

9 ngày

Các mẹ cho em hỏi chi phí sinh mổ nằm phòng dịch vụ ở Từ Dũ là bao nhiêu ạ? Em cảm ơn