Tài khoản

user_avatar
Ori Ori   

Mang thai 14 tuần.

07/2016

Các mẹ ơi. Em mang thai 14 tuần 5 ngày, siêu âm 4D bác sĩ nói con trai, như vậy đã chính xác chưa ạ, vì em đang mong bé trai lắm? Đã được sửa