Tài khoản

user_avatar
Mẹ Beiu   

Con 6 tháng.

04/2022

Các mẹ ơi cho em hỏi với bé nhà e bú sct hoàn toàn e mới đổi sữa được 1 tuần bé đi phân vàng bình thường nhưng hôm nay lại đi phân có cái gì đen đen nhiều lắm như con giun sán hay kí sinh trùng gì gì ấy ạ em lo quá các mẹ đã bao h gặp trường hợp này chưa ạ. Bé ăn bú chơi bình thường Ạ bé e 5m