Tài khoản

user_avatar
Ẩn danh

Mang thai 31 tuần.

6 ngày

Các mẹ thông thái Cho e hoi tý AK e bầu dk 7 tháng ui mà chưa thấy có sữa các mẹ bầu mấy tháng thì có sữa non AK