Tài khoản

user_avatar
Vi   

Con 5 tháng.

05/2022

Các mom chỉ giúp mình cách bảo quản sữa mẹ mang đi xa với. Bé mình bú bình, mình vắt ra cho bú. Hiện tại mình muốn từ quê vào SG, thời gian di chuyển xa không vắt được