Tài khoản

user_avatar
Tuyen Nguyen   

Mang thai 19 tuần.

12 ngày

Các mom cho e hỏi có mom nào bầu tim ngừa COVID chưa cho e xin ý kiến.. e chuẩn bị chích mũi đầu ạ