Tài khoản

user_avatar
Hoa Tuyet   

Mang thai 36 tuần.

02/2020

Các mom cho e hoi, em 36 tuan 2 ngày bé đuoc 3200g nhu vay co to lam k cac m, den luc sinh be dc bao nhieu gam minh lo lag qua