Tài khoản

user_avatar
Ẩn danh

Mang thai 29 tuần.

6 ngày

Các mom cho e hỏi tý có ai bị ngưa ở chân với ở đầu ngon chân oy bị nổi bọng nước k ak.e ngứa quá đi có mom nào có cách nào chỉ e với ak