Tài khoản

user_avatar
Oanh Mai   

Con 1 tuổi 7 tháng.

07/2022

Các mom cho em xin kinh nghiệm lấy rơ lưỡi cho con với , Chứ con nhà em 7m giờ cứ thấy mẹ lấy cái rơ lưỡi ra là khóc rồi mím chặt miệng lại, nếu cố lấy là lại nôn hết sạch luôn