Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Thị Thúy   

Mang thai 28 tuần.

12 ngày

Các mom cho hỏi bao nhiu tuần uống la tía tô sinh de mom nhỉ