Tài khoản

user_avatar
Mẹ heo con   

Mang thai 12 tuần.

01/2019

Các mom cho m hỏi có mom nào siêu am liên tuc 3ngay 3lân k .như vậy có ảnh hưởng gì đến con k các mom .do thai mình có tiền sử nên m muốn xác định cho rõ mà m s.a lần 2 ở chỗ khác k sao .giờ muốn s.a lần nữa cho chính xác nhưng sợ ảnh hưởng đến con .có mom nào có kinh nghiệm rồi chỉa sẻ cho m với .cảm ơn các mom