Tài khoản

user_avatar
thị cẩm duyền   

Mang thai 4 tuần.

02/2019

Các mom cho mình hỏi. Que thử thai có thể cho dtg. Nhưng ngược lại nó có thể cho âm tính giả không ạ. Có mom nào thử que 1 vạch nhưng vẫn có thai k ạ. Mong con 3 năm rồi huhu