Tài khoản

user_avatar
Tran David   

Mang thai 37 tuần.

10/2021

Các mom cho mình hỏi mình 37 tuần bé mình ra sớm mà gần 24 tieng roi mà vẫn chưa có sữa , có cách nào để sua nhanh về ko ah