Tài khoản

user_avatar
Huỳnh Phương   

Mang thai 20 tuần.

03/2021

Các mom có thấy chim non mọc muộn của e k ạ
Sau bao ngày chăm chỉ đi xin vía của các mom, nay e đã có chim non mọc muộn.
Cảm ơn các mom mát miệng đã nhả vía cho e ?

Xem thêm bình luận