Tài khoản

user_avatar
Mi Mi   

Mang thai 37 tuần.

04/2019

Các mom đã cho em chut kinh nghiệm ạ. E tập đầu nên cũng chưa biết huhu con em 37w6d mà vẫn chưa chịu quay đầu bác sĩ bảo bắc mổ lấy con. Mom nào có kinh nghiệm chia sẽ e với ạ vậy cho đến 40w bé còn quay đầu dc kh ạ