Tài khoản

user_avatar
Mẹ LiSa   

Con 1 tháng.

10 ngày

Các mom ơi 38w6 mình sinh nè, sinh đúng ngày sinh nhật bác hồ ạ. Trộm vía đau đẻ lúc 10h thì 11h45 lên đến viện cái vào phòng đẻ 15p là đẻ xong luôn nè

Xem thêm bình luận