Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Thị Hạnh   

Mang thai 23 tuần.

08/2019

Các mom ơi. Sinh mổ thì bao lâu mới về sữa.bao lâu mới cho con bú dc vậy ạ. Các mom sinh mổ cho e ý kiến với ạ Đã được sửa