Tài khoản

user_avatar
Vân Ruby   

Mang thai 34 tuần.

09/2021

Các mom ơi cho e hỏi bầu 34w con được 2462g có bé k ạ. Liệu đến lúc sinh con được khoảng 3500g k