Tài khoản

user_avatar
Ánh Lương   

Mang thai 10 tuần.

10/2021

Các mom ơi. cho e hỏi sang tuần thứ 12 mk nên làm xét nghiệm gì vậy ạ