Tài khoản

user_avatar
Mẹ Tý   

Mang thai 8 tuần.

01/2020

Các mom ơi, cho e hỏi với, e mang thai 7 tuần hôm nay đi vs ra chút máu màu nâu. Cách đây ba hôm e đi siêu âm thì bé nhà e đã có tim thai. Lần trước e cũng bị vậy và thai bị lưu. Có mom nào bị giống e ko ạ