Tài khoản

user_avatar
nguyễn thị hương   

Mang thai 23 tuần.

11/2019

Các mom ơi cho em hỏi !! Em được 24 tuần rồi mà bình thường con ít đạp có khi 2-3 hôm không thấy đạp ! Có sao không vậy các mom