Tài khoản

user_avatar
Vật Tư Chiếu Sáng   

Mang thai 35 tuần.

5 ngày

Các mom ơi cho em hỏi. em tuần thai thứ 35 và 6 ngày. em mới siêu âm bsi nói có dư ối. dư ối gần cuối thai kì có sao không các mom