Tài khoản

user_avatar
Ẩn danh

Con 2 tháng.

03/2020

Các mom oi em co nên cho con ngâm ti giả ko ạ vì bé bú bình cứ lấy bình ra là khóc mà ko lẻ pha sữa qai e đnag phan vân ko bit có nên cho con ngậm ti giả hay ko vì em nghe nói ngậm ti giả con bị khô phổi các mom ai cho con dùng r cho e xin ít kinh nghiệm đi ạ