Tài khoản

user_avatar
Võ Ngọc Hiển   

Mang thai 31 tuần.

09/2019

Các mom tháng 11 vào tâm sự xíu nha. Các mom đã chuẩn bị xong hết chưa. Chứ em là xong hết rồi. Heo thúi nhà em nay dc 31w4d nặng 2000gamr. Dự sanh 12/11

Xem thêm bình luận