Tài khoản

user_avatar
Nguyễn minh phương   

Mang thai 36 tuần.

10/2021

Các mon cho e hỏi dự kiến sinh của e từ đầu khi mang thai đến bh siêu âm dự kiến đều 22/11 sinh qua e đi siêu âm bsi kêu 28/11 ms sinh , nv e bị vượt quá 1 tuần có sao k ạ