Tài khoản

user_avatar
10/2021

Các mon ơi cho mình hỏi . Mình có bầu dc 35 tuần rồi . Mà chừ 2 bên háng của mình nó nặng trì xuống , đi thì hơi đau xý . Vậy có phải gần sinh ko ạ