Tài khoản

user_avatar
BN Vlog   

Con 1 tháng.

21 ngày

Cán đích đúng ngày dự sinh 16.11.21.sinh thường, k rạch, chuyển dạ nhanh, rặn1 hơi trâu cái vọt ra ngoài???

Xem thêm bình luận