Tài khoản

user_avatar
Nguyen Thu Huyen   

Mang thai 39 tuần.

01/2022

Cán đích ở mốc 39w2d. Đêm đau lâm râm, 5h30 sáng bắt đầu rỉ ối, làm thủ tục vào viện nằm đến 22h20p thì e bé chào đời, bé trai nặng 3kg. ❤️❤️❤️

Xem thêm bình luận