Tài khoản

user_avatar
MẸ BÉ SU   

Con 1 tháng.

02/2021

Cán mốc 38w trai yêu đã sớm ra gặp bm.Để e kể cho các mom nghe hành trang đi để của e cho nghe ạk. Sáng ra e nghe đâu bụng lâm râm, sau đó bắt đầu lên bv thi đã mở 5p r. Đi lấy máu siêu âm nữa là lên bàn để. Bs bảo mở hết r. E rặn4-5 cái là con đã chịu ra gặp mẹ r. Tặng vía sinh thường nhanh cho các mom nhé

Xem thêm bình luận