Tài khoản

user_avatar
Chân Ngắn   

Mang thai 24 tuần.

5 ngày

Cần mom tư vấn ak e rất khó chịu ai cach nào mách e vs

Có mom nao giông e k ak e bầu 24w ma e ngay đi nặng ma đi song hậu môm rát lòi it thịt ra nữa e rất khó chịu ai trải qua rôi kinh nghiệm hay thuốc gi mach e vs e mêt mỏi quá rất cần mom tư vấn