Tài khoản

user_avatar
Phuong nguyen   

Con 12 tháng.

09/2019

Cav m oi cho e hoi voi .chuyen la ck e xuat nhat a.chi dc 1den 2p la nhiu oy .e thi nhu cau cao moi dc moi ngay lun .ck lai ko thjk nhu the .cac m ck nhu vay da co bien phap j chua chia se cho e voi a .chi can lrn 5_10p thoi cug man nguyen roi .tu luc yeu toi h chua lan nao dc nhu vay hic