Tài khoản

user_avatar
Mẹ Su   

Con 1 tháng.

22 ngày

Chắc tại do siêng đi xin vía. Nay e nhã vía cho mẹ nào cần mình đi sinh lên viện 7h30 vào phòng kích sinh 8h10 e nằm ra với mẹ bé trai 3.5kg .sinh thường k rạch nha

Xem thêm bình luận