Tài khoản

user_avatar
Hồng Hạc   

Mang thai 36 tuần.

5 ngày

Chào các mom so của các mom sinh tuần thứ bao nhiêu vậy? nay đi siêu âm 36w mà con có 2kg4 à không biết làm cách nào cho bé hấm thu nữa buồn quá mấy mom ơi T.T