Tài khoản

user_avatar
Ẩn danh

Con 1 tháng.

11/2021

Chia sẻ vía sinh nhanh cho các mẹ nè, 3h30' bắt đầu râm râm đau bụng và buồn đi vệ sinh. 4h gọi mẹ ck đến để đi viện. 4h40' đến viện. Và 4h50' bé chào đời, tính ra đau có 5_6 con mạnh và dặn 2 lần là mẹ con dc gặp nhau. Chúc các mẹ sinh nhanh, mẹ tròn con vuông nhé

Chia sẻ vía sinh nhanh cho các mẹ nè, 3h30' bắt đầu râm râm đau bụng và buồn đi vệ sinh. 4h gọi mẹ ck đến để đi viện. 4h40' đến viện. Và 4h50' bé chào đời, tính ra đau có 5_6 con mạnh và dặn 2 lần là mẹ con dc gặp nhau. Chúc các mẹ sinh nhanh, mẹ tròn con vuông nhé.
Xem thêm bình luận