Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Thị Giang   

Mang thai 28 tuần.

12 ngày

Cho e hỏi có mẹ nào mang bầu đau Mông với chân không đi được k ak. Lâu lâu nó rút cái Á. E nghe nói là đau xương chậu
Vậy có mẹ nào biết cách nào đỡ đau không chứ e đau không đi dk luôn ấy. E cảm ơn