Tài khoản

user_avatar
Cẩm Anh   

Mang thai 33 tuần.

12/2017

Chồng ơi! Anh là cục nợ của em

Lần dầu gặp anh em không bao giờ nghĩ rằng mình lại nên duyên vợ chồng. Vì mỗi lần gặp nhau là mình lại gây chiến, nói móc, đá xéo lẫn nhau. Em chẳng có một chút ấn tượng tốt nào về anh cả. Thế nhưng từ những lần ấy không biết chúng mình để ý nhau từ lúc nào không hay và cứ thế tình yêu nảy nở đưa anh và em đến một trang mới của cuộc đời, chúng mình kết hôn. Và giờ đây em càng hạnh phúc hơn khi con trai sắp chào đời, cám ơn anh " cục nợ của đời em".