Tài khoản

user_avatar
Phạm Thị Ngọc   

Mang thai 39 tuần.

11/2020

Chuột con 5 ngày tuổi của gia đình em.Ngủ nằm nghiêng mới chịu? Diamond 38 tuần 3.5kg. hành trình đau đẻ của e gọn lẹ 3 tiếng lên bàn đẻ 20p đón con da kề da các mom ạ

Xem thêm bình luận