Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Vân   

Mang thai 33 tuần.

25 ngày

Chuột nhà em dự sinh 5 tháng 11 hic. Chậm hơn bạn bé những 10 tháng. Không biết sau này có bị còi thua bạn bè không ý