Tài khoản

user_avatar
Kim Chi   

Mang thai 37 tuần.

25 ngày

Chuột trai 37w4d đã ra với mẹ rồi ?? con được 3kg vào phòng sinh 3h25’ -3h55’ e đã sinh xong rồi ??

Xem thêm bình luận