Tài khoản

user_avatar
Hoàng Lý   

Mang thai 39 tuần.

14 ngày

Chuột trai em chào đời khi được 40 tuần 3 ngày, e nặng 3,4kg, mẹ e sinh thường ạ. Các cô ủn mông cho con với ạ

Xem thêm bình luận