Tài khoản

user_avatar
Em ?   

Mang thai 14 tuần.

25 ngày

Có ai đang mang thai t4 mà bsi chuẩn đoán có dây chằng túi ối k ạ? Đây là htg gì có ai bị mà k ảnh hưởng gì chưa ạ