Tài khoản

user_avatar
Thanh Hiền   

Con 2 tuổi 7 tháng.

12 ngày

Có ai như em không ak ..suốt thai kỳ ăn như heo ..nay e bầu 36 tuần rồi tự nhiên không thèm ăn và không muốn ăn gì luôn chỉ buồn ngủ suốt ngày