Tài khoản

user_avatar
Liyu Nguyễn   

Mang thai 38 tuần.

9 ngày

Có ai như mẹ ck e ko?
Mai đi mổ mà từ đêm hôm giờ mẹ ck kêu đánh pài. Đánh đi con mai mốt ko có ai mà đánh. Bài tứ sắc ròi bài tiếng lên .

Xem thêm bình luận