Tài khoản

user_avatar
Yeu con   

Mang thai 22 tuần.

12 ngày

Có m nào bầu mà ăn cá ngừ nhiều mà con sinh ra vẫn khỏe mạnh không? Đọc thôg tin mới biết cá nhiều thủy ngân ăn rất ảnh hưởng đến bé. Mình ăn kha khá, nay thấy lo quá các m