Tài khoản

user_avatar
Moon Puppesang   

Mang thai 19 tuần.

9 ngày

Có m nào biết mua tai nghe thai nhi ở đâu chuẩn không? Mình muốn mua cho bé nghe mà chưa biết mua ở đâu, m nào biết giúp mình với