Tài khoản

user_avatar
Le Huong   

Mang thai 32 tuần.

8 ngày

Có m nào thai tuần 32 chưa quay đầu mà gần sinh em bé mới quay đầu k ạ

Nay mẹ đi gặp em bé của mẹ mà tv e 32w - 2500g. Mỗi cái là em chưa chịu quay đầu. Bs bảo ngôi thai chưa thuận.