Tài khoản

user_avatar
Ẩn danh

Mang thai 31 tuần.

11/2018

Có mẹ bầu nào như em không ạ ? Từ lúc thai 16 tuần đến 26 tuần đi siêu âm bác sĩ bảo là bé gái...và bây giờ thai e được 30 tuần bác sĩ bảo là con trai

Xem thêm bình luận