Tài khoản

user_avatar
Muối Ớt   

Con 1 tháng.

8 ngày

Có mẹ nào sau sinh bị bón hok? Làm sao để đi đc,, 4,5 ngày r , đau bụng nhưng đi hok đc... mệt mỏi